Co to jest Bella Skyway Festival?

Bella Skyway Festival to najbardziej magiczny festiwal światła w Polsce i jedno z największych plenerowych wydarzeń kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Co roku przez kilka letnich wieczorów niesamowity blask świetlnych instalacji ożywia nocną scenerię Torunia.

Festiwal jest organizowany nieprzerwanie od 2009 roku, stanowiąc unikalne połączenie piękna gotyckiej architektury, sztuki światła i naukowych, głównie astronomicznych inspiracji. W ramach Bella Skyway Festival sztuka prezentowana jest w przestrzeni miasta, a instalacje świetlne, akcje specjalne i happeningi są dedykowane konkretnym miejscom. Innowacyjne sposoby przedstawiania sztuki łączą w unikalny sposób tradycję i współczesność pokazując, że sztuka nie musi być trudna i hermetyczna — przeciwnie, powinna być dostępna dla jak najszerszej grupy widzów.

W 2023 roku odbywa się kolejna edycja festiwalu pod nazwą 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie.

Kiedy odbywa się festiwal?

Tegoroczna edycja 14. Bella Skyway Festival. Toruń Kujawsko-Pomorskie odbędzie się w dniach 15-19 sierpnia 2023 roku. Wydarzenia trwa codziennie od godziny 20:30 do 00:00.

Gdzie odbywa się festiwal?

Festiwal organizowany jest w Toruniu, miejscu narodzin Mikołaja Kopernika, z bogatą historią i tradycją. To miasto, którego zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to także gród bogaty w atrakcje kulturalne. To tu co roku odbywają się prestiżowe wydarzenia takie jak Bella Skyway Festival, Festiwal Teatrów Ulicznych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCamerimage, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego czy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica.

Czy festiwal odbywa się wewnątrz czy na zewnątrz?

Bella Skyway Festival to przede wszystkim wydarzenie o otwartej i plenerowej formule. Toruński festiwal światła odbywa się w sercu miasta, na terenie toruńskiego zespołu staromiejskiego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wydarzenie jest nierozerwalnie związane z gotycką architekturą Torunia i co roku podkreśla jej piękno.

Czy festiwal odbywa się w strefach jak podczas pandemii?

Nie. W tym roku festiwal powrócił do otwartej formuły i większość instalacji jest ogólnodostępna dla wszystkich zwiedzających. Instalacje i mappingi zlokalizowane będą w przestrzeni miejskiej, na budynkach i ulicach Zespołu staromiejskiego.

Wyjątek stanowi płatna atrakcja zlokalizowana na Placu Rapackiego, na którą obowiązują bilety.

Czy na festiwalu codziennie są te same atrakcje?

Tak. Każdego dnia festiwalowego będziecie mogli obejrzeć te same atrakcje. W tym roku program obejmuje łącznie 26 instalacji.

Czy wstęp na wydarzenie jest wolny?

Tak. Toruński festiwal światła organizowany jest w obrębie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego, co oznacza, że  atrakcje 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie będzie można oglądać, poruszając się pieszo po gotyckim centrum miasta oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wyjątkiem będzie wydzielona strefa zlokalizowana na Placu Rapackiego, na teren której wstęp będzie biletowany.

Jesteśmy instytucją publiczną, która zgodnie ze swoim statutem wszelkie wpływy, w tym także te z biletów, przeznacza wyłącznie na działalność statutową, to jest m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, rozwój oferty artystycznej miasta Torunia czy programy współpracy z lokalnymi twórcami. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na pokrycie kosztów związanych z organizacją festiwalu, w tym wynagrodzenia artystów, koszty organizacyjne oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia.

W jakiej cenie są bilety na strefę i gdzie można je kupić?

Bilety obowiązują wyłącznie na jedną płatną strefę zlokalizowaną na Placu Rapackiego. Zwiedzanie płatnej strefy będzie możliwe wyłącznie na podstawie biletu zakupionego elektronicznie, bądź w kasach festiwalowych w trakcie trwania wydarzenia. Do 14 sierpnia bilety w cenie 10 złotych można zakupić w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej bellaskyway.pl/bilety. Od 15 sierpnia cena wynosić będzie 15 złotych, a bilety dostępne będą na stronie internetowej oraz w kasach festiwalowych.

Ile razy można wykorzystać bilet?

Bilet zakupiony elektronicznie lub w kasie festiwalowej uprawnia jego posiadacza do jednorazowego odwiedzenia stref we wskazanym dniu.

Czy bilety będą sprzedawane na konkretne dni i godziny?

Zarówno bilety elektroniczne zakupione w przedsprzedaży jak i bilety zakupione w kasie festiwalowej obowiązują we wskazanym dniu. Bilety nie będą obowiązywały na konkretne godziny.

Co w sytuacji gdy nie wykorzystam biletu we wskazanym na nim dniu? Czy istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanego biletu?

Zgodnie z regulaminem festiwalu nie ma możliwości dokonania zwrotu niewykorzystanego biletu. Ostatnie wejście na teren wydarzenia przewidywane jest około godziny 23:45. Jednocześnie, organizator zastrzega możliwość zmiany godzin funkcjonowania festiwalu, w tym wydłużenie wejścia. Każda osoba, która w czasie festiwalu zajmie miejsce w kolejce do strefy do godziny 23:45 zostanie na teren wydarzenia wpuszczona – bez względu na to, jak długa będzie kolejka. W związku z tym wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem do godziny 23:45 będą gotowi do wejścia, będą mogli na teren wydarzenia wejść.

Rezygnacja uczestnika z oczekiwania w kolejce na wejście na teren wydarzenia jest traktowana jako suwerenna decyzja każdego z uczestników i jako taka nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora. Zgodnie z regulaminem wydarzenia, który każdy uczestnik posiadający bilet akceptuje, niewykorzystany w trakcie wydarzenia bilet traci ważność, a niewykorzystanie biletu w trakcie wydarzenia nie uprawnia kupującego do ubiegania się o zwrot kosztów biletu, ani wymiany na przedmiot o równej wartości.

Czy będą wyznaczone strefy oczekiwania?

Przed strefą wyznaczony zostanie teren, na którym widzowie będą mogli bezpiecznie oczekiwać na wejście.

Czy wewnątrz stref będą określone trasy zwiedzania?

Strefa będzie miała wyznaczoną jednokierunkową trasę przejścia. Takie działanie ma przede wszystkim na celu przygotowanie festiwalu od strony logistycznej – umożliwi organizatorom ustalenie limitu odwiedzających, kontrolowanie przepływu osób na terenie strefy oraz odpowiednie przygotowanie terenu, na którym widzowie będą oczekiwać na wejście.

Czy są dostępne bilety ulgowe?

Organizatorzy nie przewidują możliwości zakupu biletów ulgowych.

Czy będzie honorowana Karta Dużej Rodziny/Moja Starówka?

Organizatorzy nie przewidują możliwości zakupu biletów ulgowych w związku z czym Karta Dużej Rodziny/Moja Starówka nie będą honorowane.

Czy małe dzieci potrzebują biletu?

Dzieci do 3. roku życia nie potrzebują biletu wstępu. Wszystkie dzieci powyżej 3. roku życia powinny posiadać bilet.

Czy podczas tej edycji poruszamy się samochodami?

Ze względu na plenerowy charakter festiwalu, zlokalizowanie wszystkich atrakcji w obrębie toruńskiego zespołu staromiejskiego podczas wydarzenia poruszamy się wyłącznie pieszo.

Skip to content