Tegoroczna edycja festiwalu, podobnie jak w 2020 roku, będzie wydarzeniem biletowanym. Jest to kolejny środek pozwalający zapewnić zgodność wydarzenia z rygorami sanitarno-epidemicznymi z jakimi muszą się zmierzyć organizatorzy. Takie działanie ma przede wszystkim na celu przygotowanie festiwalu od strony logistycznej — umożliwi organizatorom ustalenie limitu odwiedzających, kontrolowanie przepływu osób na terenie festiwalu oraz odpowiednie przygotowanie terenu, na którym widzowie będą oczekiwać na wejście. Dla widzów oznaczać to będzie bezpieczeństwo i większy komfort oglądania atrakcji.

0 zł
Cena dla dzieci do lat 3
 • Dzieci do lat 3 — wejście bezpłatne
10 zł
Cena w przedsprzedaży
 • Jednorazowy wstęp do każdej strefy
 • Bilet elektroniczny
 • Nie wymaga wydrukowania
 • Ważny na konkretny dzień festiwalu
 • Liczba biletów ograniczona!
15 zł
Cena w tygodniu festiwalowym
 • Jednorazowy wstęp do każdej strefy
 • Bilet elektroniczny lub w kasie
 • Nie wymaga wydrukowania
 • Ważny na konkretny dzień festiwalu
 • Liczba biletów ograniczona!
Skip to content