1. Co to jest Bella Skyway Festival?

Bella Skyway Festival to najbardziej magiczny festiwal światła w Polsce i jedno z największych plenerowych wydarzeń kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Co roku przez kilka letnich wieczorów niesamowity blask świetlnych instalacji ożywia nocną scenerię Torunia.

Festiwal jest organizowany nieprzerwanie od 2009 roku, stanowiąc unikalne połączenie piękna gotyckiej architektury, sztuki światła i naukowych, głównie astronomicznych inspiracji. W ramach Bella Skyway Festival sztuka prezentowana jest w przestrzeni miasta, a instalacje świetlne, akcje specjalne i happeningi są dedykowane konkretnym miejscom. Innowacyjne sposoby przedstawiania sztuki łączą w unikalny sposób tradycję i współczesność pokazując, że sztuka nie musi być trudna i hermetyczna — przeciwnie, powinna być dostępna dla jak najszerszej grupy widzów.

W 2022 roku odbywa się kolejna edycja festiwalu pod nazwą 13. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie.

2. Kiedy odbywa się festiwal?

Tegoroczna edycja 13. Bella Skyway Festival. Toruń Kujawsko-Pomorskie odbędzie się w dniach 16-20 sierpnia 2022 roku.

3. Gdzie odbywa się festiwal?

Festiwal organizowany jest w Toruniu, miejscu narodzin Mikołaja Kopernika, z bogatą historią i tradycją. To miasto, którego zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to także gród bogaty w atrakcje kulturalne. To tu co roku odbywają się prestiżowe wydarzenia takie jak Bella Skyway Festival, Festiwal Teatrów Ulicznych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCamerimage, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego czy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica.

4. Czy festiwal odbywa się wewnątrz czy na zewnątrz?

Bella Skyway Festival to przede wszystkim wydarzenie o otwartej i plenerowej formule. Toruński festiwal światła odbywa się w sercu miasta, na terenie toruńskiego zespołu staromiejskiego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wydarzenie jest nierozerwalnie związane z gotycką architekturą Torunia i co roku podkreśla jej piękno.

  • Plan sytuacyjny i organizacja ruchu

5. Czy podczas tej edycji poruszamy się samochodami?

Ze względu na plenerowy charakter festiwalu, zlokalizowanie wszystkich atrakcji w obrębie toruńskiego zespołu staromiejskiego oraz wydzielenie stref podczas wydarzenia poruszamy się wyłącznie pieszo.

6. Czy wstęp na wydarzenie jest wolny?

W 2022 r., podobnie jak przed rokiem, festiwal zorganizowany będzie w formie trzech biletowanych stref. Ustalona cena biletów to 20 zł w przedsprzedaży i 25 zł w miesiącu festiwalowym. Wynika to z szeregu czynników o charakterze ekonomicznym, logistycznym, względów bezpieczeństwa czy wreszcie docenienia wykonywanej przez artystów pracy.
Jesteśmy instytucją publiczną, która zgodnie ze swoim statutem wszelkie wpływy, w tym także te z biletów, przeznacza wyłącznie na działalność statutową, to jest m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, rozwój oferty artystycznej miasta Torunia czy programy współpracy z lokalnymi twórcami.

7. W jakiej cenie są bilety i gdzie można je kupić?

Zwiedzanie całego festiwalu będzie możliwe wyłącznie na podstawie biletu zakupionego elektronicznie, bądź w kasie festiwalowej w trakcie trwania wydarzenia. Do 31 lipca bilety w cenie 20 złotych można zakupić w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej bellaskyway.pl/bilety oraz na portalu bilety24.pl. Od 1 sierpnia cena wynosić będzie 25 zł, a bilety dostępne będą na stronie internetowej oraz w kasie Zamku Krzyżackiego w Toruniu.

8. Czy jeden bilet obowiązuje na wszystkie strefy?

Bilet zakupiony elektronicznie lub w kasie festiwalowej uprawnia jego posiadacza do jednorazowego odwiedzenia każdej z festiwalowych stref.

9. Czy bilety będą sprzedawane na konkretne dni i godziny?

Zarówno bilety elektroniczne zakupione w przedsprzedaży jak i bilety zakupione w kasie festiwalowej obowiązują we wskazanym dniu. Bilety nie będą obowiązywały na konkretne godziny.

10. Co w sytuacji gdy nie wykorzystam biletu we wskazanym na nim dniu? Czy istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanego biletu?

Zgodnie z regulaminem festiwalu nie ma możliwości dokonania zwrotu niewykorzystanego biletu. Ostatnie wejście na teren wydarzenia przewidywane jest około godziny 23:45. Jednocześnie, organizator zastrzega możliwość zmiany godzin funkcjonowania festiwalu, w tym wydłużenie wejścia. Każda osoba, która w czasie festiwalu zajmie miejsce w kolejce do godziny 23:45 zostanie na teren wydarzenia wpuszczona – bez względu na to, jak długa będzie kolejka. W związku z tym wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem do godziny 23:45 będą gotowi do wejścia, będą mogli na teren wydarzenia wejść.

Rezygnacja uczestnika z oczekiwania w kolejce na wejście na teren wydarzenia jest traktowana jako suwerenna decyzja każdego z uczestników i jako taka nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora. Zgodnie z regulaminem wydarzenia, który każdy uczestnik posiadający bilet akceptuje, niewykorzystany w trakcie wydarzenia bilet traci ważność, a niewykorzystanie biletu w trakcie wydarzenia nie uprawnia kupującego do ubiegania się o zwrot kosztów biletu, ani wymiany na przedmiot o równej wartości.

11. Czy będą wyznaczone strefy oczekiwania?

Przed każdą ze stref wyznaczony zostanie teren na którym widzowie będą mogli bezpiecznie oczekiwać na wejście.

12. Czy wewnątrz stref będą określone trasy zwiedzania?

Każda ze stref będzie miała wyznaczoną jednokierunkową trasę przejścia. Jest to jeden ze środków pozwalających zapewnić zgodność wydarzenia z rygorami sanitarno-epidemicznymi z jakimi muszą się zmierzyć organizatorzy. Takie działanie ma przede wszystkim na celu przygotowanie festiwalu od strony logistycznej – umożliwi organizatorom ustalenie limitu odwiedzających, kontrolowanie przepływu osób na terenie festiwalu oraz odpowiednie przygotowanie terenu, na którym widzowie będą oczekiwać na wejście.

13. Czy są dostępne bilety ulgowe?

Organizatorzy nie przewidują możliwości zakupu biletów ulgowych.

14. Czy będzie honorowana Karta Dużej Rodziny/Moja Starówka?

Organizatorzy nie przewidują możliwości zakupu biletów ulgowych w związku z czym Karta Dużej Rodziny/Moja Starówka nie będą honorowane.

15. Czy małe dzieci potrzebują biletu?

Dzieci do 3. roku życia nie potrzebują biletu wstępu. Wszystkie dzieci powyżej 3. roku życia powinny posiadać bilet.

16. Czy są wyznaczone miejsca parkingowe?

Na obrzeżach miasta zorganizowane będą parkingi buforowe umożliwiające pozostawienie samochodu. Opłata za parking będzie wynosić 5 zł. Kwit będzie uprawniał do darmowego przejazdu komunikacją miejską na wybranych liniach w godzinach od 18:00 do 01:00  dla maksymalnie 5 osób.

  • Parkingi buforowe
  • Dodatkowe kursy MZK

17. Czy podczas festiwalu jakieś ulice będą wyłączone z ruchu?

Ze względu na wydzielenie stref festiwalowych niektóre ulice w obrębie zespołu staromiejskiego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie będą nieprzechodnie w godzinach trwania festiwalu.

  • Wyłączenia z ruchu
Skip to content