Ze względów sanitarno-epidemiologicznych, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa widzów, teren festiwalu zostanie ograniczony i podzielony na strefy zlokalizowane w obrębie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego.

Strefy będą ogrodzone i odpowiednio zabezpieczone, co pozwoli na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa jakie mogą obowiązywać w sierpniu 2021 r. w związku z pandemią oraz kontrolowanie ilości osób przebywających na terenie festiwalu poprzez regulowanie ruchu.

W ramach stref zostaną wyznaczone odpowiednie trasy, które pozwolą na zachowanie ciągłości ruchu, jak i na oszacowanie czasu niezbędnego do obejrzenia atrakcji.

Skip to content