Gwiazdy / Stars

Bella

Widowiskowy mapping 3D opracowany przez węgierskich twórców, realizujących instalacje świetlne w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem projektorów wysokiej mocy. Grupa Limelight tworzy monumentalne, kolorowe projekcje, o precyzyjnie odwzorowanej grafice. Prezentacja na fasadzie Collegium Maximum to trójwymiarowa podróż w czasie i przestrzeni, przygotowana specjalnie dla mieszkańców Torunia, próbująca uchwyć niezwykły genius loci miasta. Ubiegłoroczna prezentacja artystów zatytułowana „Helios” była wydarzeniem trzeciej edycji festiwalu.