Fuleren / The Fullerene

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Świetlno-muzyczny science show, którego głównym rekwizytem jest gigantycznych rozmiarów podświetlony model fulerenu. Fulereny to cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę. Fulereny odkryto za pomocą kosmicznego teleskopu Spitzera w 2010 roku, w mgławicach planetarnych otaczających wymarłe gwiazdy. Odkrycie tych związków w materii umierających gwiazd ma znaczenie dla zrozumienia samej ewolucji gwiazd, a być może także dla procesu powstawania życia na Ziemi dlatego, że jest ono właśnie na związkach węgla. W trakcie spektaklu zostanie postawione pytanie o naturę światła. Widzowie poznają etapy życia gwiazd i dowiedzą się, że tak jak wszystko w przyrodzie, są one jedynie jej elementem, choć niezwykle ważnym, bo to dzięki nim powstała materia i życie w znanej nam postaci.

Tegoroczny festiwal Skyway wykorzystuje motyw narodzin gwiazdy jako metafory dla działań artystycznych i akcji edukacyjnych, kładąc nacisk na te pierwsze. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy nawiązując do motywu przewodniego, wykorzysta go w sposób bliższy nauce. W trakcie naszego spektaklu i późniejszych pokazów w skrzyni tajemnic widzowie zadadzą sobie wspólnie z nami pytania o naturę światła. Poznają etapy życia gwiazd i dowiedzą się, że tak jak wszystko w przyrodzie, są one jedynie jej elementem, choć niezwykle ważnym, bo to dzięki nim powstała materia i życie w znanej nam postaci.

Monika Wiśniewska
dyrektor Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy