Atsara

Hotel Bulwar

Rzeźba z metalu na odbijających się powierzchniach. W przeciwieństwie do ekranu projekcyjnego, który pokazuje pełny obraz, interwencja artystów to interakcja odbitego i nieodbitego światła, a także gra statycznych i ruchomych obrazów otoczenia. Artyści w swoich działaniach wykorzystują fotografię i wideo, koncentrując się na grze między obiektami w ruchu i obszarami projekcji. Projekt odnosi się do procesów ciągłej transformacji, jako podstawy wszystkich zjawisk dźwiękowych i wizualnych. Sceniczne interfejsy ciemności i światła, przestrzeni i powierzchni, koloru i materiału widoczne są w poezji, matematyce i fizyce w ciągłej metamorfozie oraz w spadających gwiazdach znajdujących się w zasięgu naszych rąk…