Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Ziemia · Earth (Uniwersam)

  • Stefan Kornacki + Jerzy Mazzoll + Dominik Smużny
  • Polska / Poland
  • 26.08 (21:00 performance, 22:00 instalacja / installation), 27.08, 28.08 (instalacja / installation)
  • Szosa Chełmińska 19/21 (performance), Ulica Szeroka (instalacja / installation)

Artyści i performerzy Stefan Kornacki oraz Dominik Smużny kontynuują nawiązanie do elementów kosmicznych w naturalnej przestrzeni miejskiej. Kosmiczna metafora opiera się na przekształceniu ogromnego logo znanego, ale zanikającego, supermarketu Uniwersamw Ziemię. I tak jak ubiegłoroczny „Kosmos”, tak uratowanie neonu Uniwersam rozwija sens lokalnego, miejskiego mitu do filozoficznego zapytania.

Artists, performers and prestidigitators Stefan Kornacki and Dominik Smużny continue their sensitive approach to memory in public space, once again exploring a cosmic metaphor, this time through the transformation of the gigantic logo of the famous – but soon to disappear – Uniwersam supermarkets into the Earth. As with last year’s “Kosmos”, the rescuing of “Uniwersam” expands its sense of local urban myth to a philosophical interrogation.