Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Wenus · Venus

fot. Daniel Jakub Gwizdała

  • Agata Dworzak-Subocz
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Teatr im. Wilama Horzycy / Wilam Horzyca Theatre

Instalacja Agaty Dworzak-Subocz to nowa kolekcja obrazów, przedstawionych na pięknej fasadzie teatru. Wenus to różowy świat, w którym przedmioty codziennego użytku są bohaterami symbolizującymi łagodność i delikatność niekończącej się energii niewinności i dziecięcej beztroski. Autorka prezentuje prace w tajemniczy sposób, pozostawiając odbiorcy wachlarz własnych interpretacji, jednocześnie zapraszając go do gry z kodami współczesnej kultury.

Agata Dworzak-Subocz is invited to develop a new series of her “chamber-images” and project them onto the beautifully luminous façade. Her Venus is a “pink world” where everyday objects are protagonists of basic move-ments over delicate and soft patterns, resisting the violence of contemporary society by means of the endless energy of innocence and childhood. The artist presents her works in a mysterious way, leaving the audience open to their interpretations, at the same time inviting them to play with contemporary cultural codes.