Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Uran · Uranus

  • Joachim Sługocki
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Teatr Baj Pomorski / Baj Pomorski Theatre

Uran to projekt toruńskiego artysty Joachima Sługockiego, który powstanie w ogrodzie na terenie teatru Baj Pomorski. Będzie to instalacja wykorzystująca zjawisko fluorescencji, czyli wielobarwnej emisji świetlnej, powstającej pod wpływem światła ultrafioletowego, nadając nowe znaczenie pojęciu obrazu. Praca przyjmie formę rozległych tkanek, łagodnie porastających architekturą roślinną. Głównym założeniem instalacji jest pozostanie w symbiozie z zastaną strukturą przestrzenną, jaką w tym przypadku będą rośliny.

Uranus is the project of Toruń’s artist Joachim Sługocki. It will arise in the gardens on the areas of Baj Pomorski. Uranus is the installation, which will use fluorescent effect, that is multicolored luminous emission, which arises on the strength of ultraviolet light – this is the new meaning of the concept of “painting”. The work will have a form of extensive tissues, which grow over the vegetable architecture. The main idea of installation is to remain in symbiosis with the spatial structure, which in this case will be the plants.