Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Sztuka i astronomia · Art and astronomy

 • Wykłady / Talks
 • Polska i zagranica / Poland and abroad
 • 27.08 (18:00–20:00), 28.08 (18:00–20:00)
 • Teatr Baj Pomorski / Baj Pomorski Theatre

Podczas paneli dyskusyjnych „Sztuka i astronomia” –  w języku polskim i w języku angielskim – artyści i naukowcy, dzięki nieformalnej dyskusji, poznają nowe idee oraz wizje. To będzie wspaniała okazja do połączenia sztuki oraz nauki w Toruniu, gdzie te dwa światy były razem od zawsze. Codzienne wycieczki z przewodnikiem są dla odwiedzających wyśmienitą okazją do czynnego kontaktu zarówno z nauką, jak i sztuką miejskiej sceny Torunia.

27.08 (Sesja w języku polskim)

 • Tomasz Cebo, artysta www
 • Dr Malgorzata Jankowska, historyk sztuki
 • Prof. Wiesława Limont, edukacja artystyczna www
 • Dr hab. Maciej Mikołajewski, astronom i animator kultury, twórca Tour de Carillon
 • Prof. Wiesław Smużny, artysta www
 • Moderator: Jan Świerkowski, astronom

28.08 (Sesja w języku angielskim)

 • Małgorzata Jankowska, historyk sztuki
 • Prof. Andrzej Kus, astronom, dyrektor Centrum Astronomii UMK
 • Prof. Dominik Lejman, artysta www
 • Stefan Kornacki, artysta www
 • Dr hab. Maciej Wojtkowski, fizyk www
 • Moderator: Mário Caeiro, kurator

During the day, there will be as well two “Art and Astronomy” talks – a Polish Speaking session and an English Speaking session – where artists and scholars will meet to informally discuss ideas and visions. It will be a great opportunity to connect art and science in Toruń where these two worlds were always together. Daily guided tours are also excellent opportunities for visitors to have a creative contact with science and art in the urban stage of Toruń.

27.08 (Polish speaking session)

 • Tomasz Cebo, artist www
 • Dr. Malgorzata Jankowska, art historian
 • Prof. Wiesława Limont, art education www
 • Dr. Maciej Mikołajewski, astronomer and culture animator, the creatof of the Tour de Carillon
 • Prof. Wiesław Smużny, artist www
 • Moderator: Jan Świerkowski, astronomer

28.08 (English speaking session)

 • Małgorzata Jankowska, art historian
 • Prof. Andrzej Kus, astronomer, head of the NCU’s Centre for Astronomy
 • Prof. Dominik Lejman, artist www
 • Stefan Kornacki, artist www
 • Dr. Maciej Wojtkowski, physicist www
 • Moderator: Mário Caeiro, curator