Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Słońce · The Sun

fot. EIT – SOHO Consortium, ESA, NASA

  • Wiesław Smużny
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Rynek Staromiejski / Old Town Square

Słońce – bóg, gwiazda, centrum układu oraz obrotu sfer niebieskich, sfer zielonych, czerwonych i szarych. „Słońce” Skyway ’10 to dzieło nawiązujące do działań pierwotnych – spontanicznych, namacalnych, sensualnych. Słońce jak piłka do gry z niedawnych mistrzostw świata. Piłka, balon, geometryczna bryła regularna do „ruszania z podstaw świata”, prowokująca postawy postromantycznei ludyczne. Instalacja będzie przemieszczana jako wielka, interaktywna kula „Słońca na Ziemi” po miejskim bruku.

The Sun – God. The Sun – a star. The Sun – the centre of a system. The centre of celestial spheres turn. Spheres green, red and gray. “The Sun” of Skyway ’10 is an alternative work for primal actions. Spontaneous, perceptible and sensual. The Sun is like a ball to play. Ball from recent world championship. Ball, balloon, geometric figure which is regular to “change the foundation of the world”, which provokes post-Romantic and folk attitudes. Interactive. The solar globe will be moved from place to place around the Old Town Hall.