Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Saturn

  • Nuno Maya + Carole Purnelle (OCUBO)
  • Portugalia / Portugal
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Zamek Krzyżacki / Teutonic Castle

Artyści Nuno Maya i Carolle Purnelle proponują wizjonerski krajobraz, w którym architektura ruin współbrzmi z pierścieniami Saturna, a rzadka atmosfera planety z melancholijnym i intensywnym dążeniem poetyckim. W astrologii Saturn jest Panem Czasu, jako byt regulujący ustanawia granice i prowadzi nas do wytrwałości w naszych aspiracjach. To poprzez saturnowski wysiłek możemy wyłamać się z liniowego charakteru naszego życia oraz urzeczywistnić nasze dążenia i pragnienia.

Artists Nuno Maya & Carole Purnelle propose a visionary landscape, where the architectural structure of the ruins echoes the ring system of Saturn, and where facts we know such as the low density of the atmosphere of the planet are echoed in an environment of melancholic and intense poetic drive. In Astrology, Saturn is the Lord of Time. A regulating entity, he sets limits and leads us to consolidate our aspirations to perseverance. It is by means of a saturnine effort that we can surpass the linearity of our lives and attain the realization of our aspirations.