Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Pluton · Pluto (Epafi)

  • Marcin Chyliński
  • Polska, Hiszpania / Poland, Spain
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Ulica Malinowskiego 3 (Na Skarpie)

Projekt ten jest próbą zilustrowania relacji, jaka występuje pomiędzy Plutonem – ostatnią „planetą” Układu Słonecznego, a jego księżycem – Charonem. Nietypowe dla Układu Słonecznego zachowanie tych dwóch obiektów przypomina bardziej planetę podwójną niż typową relację planeta–księżyc. Pluton i Charon, obracając się po własnej osi, są do siebie wiecznie zwrócone tą samą stroną. To fascynujące zjawisko przypomina galaktyczny dialog dwóch zjaw przemierzających krańce systemu solarnego.

This project is an effort to demonstrate the relation which occurs between Pluto – the last “planet” of the Solar System and its moon – Charon. These two objects’ abnormal behavior is for the Solar System more similar to a double planet rather than to a typical planet–moon relation. When Pluto and Charon pivot they are always turned to each other with the same side. This fascinating phenomenon looks like a galactic dialogue of two phantoms wandering through the ends of the Solar System.