Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Planetoidy · Planetoids

fot. ESO

  • Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Wydział Matematyki i Informatyki / Faculty of Mathematics and Computer Science (ul. Chopina 12/18)

Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście przygotuje szereg interwencji świetlnych. Podczas festiwalu Skyway ’10 będziemy zachęcali mieszkańców Torunia do wspólnej zabawy polegającej na rozświetleniu swoich domów i mieszkań. W naszym Układzie Słonecznym spełni to rolę planetoid. Dla autorów najlepszych instalacji Miejska Instytucja Kultury Toruń 2016 przygotowała nagrody. Włącz się!

Association Bydgoskie Przedmieście is preparing a number of luminous interventions. During the Skyway ’10 festival we will encourage the citizens of Toruń to join the project by lightening their houses and flats. These installations in our Solar System will be like some planetoids. The Municipal Institution of Culture Toruń 2016 prepared prizes for authors of the best installations. Join us!