Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Otwarcie festiwalu · Opening of the festival

Uroczystość otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway ’10 odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia 2010 r., o godzinie 21.00 w ruinach Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Zapraszamy!

Uroczystość będzie kontynuowana „Niekończącą się Czerwoną Imprezą” w Centrum Sztuki Współczesnej.

The opening ceremony of the Skyway ’10 International Light Festival will be held on Thursday, 26 August 2010, at 9 p.m. in the ruins of the Teutonic Knights Castle in Toruń. You are welcome!

The opening will be continued with the „Endless Red Party” in the Centre of Contemporary Art.