Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Merkury · Mercury

  • Dominik Lejman
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Planetarium + Areszt Śledczy / Prison

Kształt oraz społeczne znaczenie Planetarium oraz Aresztu Śledczego, stanowią kanwę wiążącą tajemnicze malowidła oraz efekty świetlne prezentowane na instalacjach Lejmana. Artysta zostanie zaproszony do pracy z planetą najbliższą Słońcu – Merkurym. Gwałtownie narażony na wiatr słoneczny, z dużymi zmianami temperatury, instalacja „Merkury” jest próbą zwrócenia uwagi na szybkość i ulotność przekazu, w którym komunikacja i informacja to wybuchy, z którymi musimy się zmierzyć w celu tworzenia ludzkiej kultury.

For their cylindric shapes and social meaning, the Planetarium and the Prison are two extraordinary canvases for Lejmans’s mysterious video murals and lighting effects. The artist was invited to work on Mercury, the closest planet to the Sun. Violently exposed to solar winds, with extreme temperature variations, Mercury might be a way to address speed and swiftness in an era where communication and information are consecutive explosions which we must face in order to create human culture.