Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Kometa · Comet

fot. ESO

  • Instytut B61 (Katarzyna Malejka – instalacja / installation)
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Dawny posterunek policji / Former police station (ul. Bydgoska/Kujota)

Instytut B61 jest częścią Globalnego Konglomeratu Naukowego odpowiedzialnego za całkowite badania nad fizyką segmentów kosmosu. Grupa obejmuje instytuty A, B, C oraz D. Na świecie jest 80 takich miejsc. Poziom B oznacza drugi najwyższy stopień ryzyka i poufności. Naukowy poziom toruńskiego Instytutu może być potwierdzony przez fakt, że Albert Einstein był dopuszczony jedynie do poziomu D. Tajemnicze działanie Instytutu B61 z Jankiem Świerkowskim na czele dostarczyło naukowe podstawy dla festiwalu Skyway.

The Institute B61 is part of the Global Scientific Conglomerate responsible for the overall research on the physics of segments of the cosmos. The group includes A, B, C and D institutes. In the world there are 80 of such places. Level B means the second highest degree of risk and confidentiality. The scientific level of the Toruń Institute can be proved by the fact that Albert Einstein was admitted only to the level D. For Skyway, the mysteriously active Institute B61 with Janek Świerkowski in charge, provided scientific background for the festival.