Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Jowisz · Jupiter (LED’s dance!)

  • Dorota Kraft
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Fosa zamkowa / Castle moat

„LED’s dance!” to instalacja, w której rolę ekranu przejmie bruk deptaku. Struktury animacji są przestawione jako pojawiające się i znikające, w odpowiednich miejscach wielobarwne, małe kwadraty. Te przenikają się wzajemnie, tworząc niezwykle barwną i dynamiczną kompozycję. Inspiracją dla tej formy przekazu była grafika pikselowa z pierwszych gier wideo i ekranów LED. Nawiązanie to zostanie wzmocnione przez 8-bitowe, charakterystyczne melodie tworzące wideo.

“LED’s dance!” is a video installation where the role of the screen is taken by the street pavement (promenade). The structure of the animation here is made by the appearing and disappearing multi-colored little squares in a given spot. They permeate one another creating an incredibly colorful and dynamic composition. The inspiration for this type of form was pixel graphics from the first video games and LED screens. This association is intensified by characteristic 8-bit melodies accompanying the video.