Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Haumea (Gwiezdny spacer / A Walk in the Stars)

fot. Roman Feiler

  • Centrum Astronomii UMK
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08 (2 × dziennie / day: 20:00, 22:30)
  • Odjazd: fontanna Cosmopolis / Departure: Cosmopolis fountain

Dla najbardziej zaangażowanych będzie możliwość nocnego zwiedzenia obserwatorium w Piwnicach. Wycieczka ruszy autokarem z centrum miasta, punktem zbiórki będzie fontanna „Cosmopolis”. Akcja zorganizowana przez Centrum Astronomii UMK. Goście dowiedzą się o pracy toruńskich astronomów, zobaczą ich narzędzia pracy, i – co oczywiste – będą mogli spojrzeć w niebo przez teleskop.

For the most interested there will be a possibility of night sightseeing of Piwnice observatory. Bus trip will depart from city center – Cosmopolis fountain will be the meeting point. Whole action is prepared by the Astronomy Centre of NCU. The visitors will find out about astronomers’ work, equipment and – of course – they will have the opportunity to look in to the sky with a telescope.