Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Ceres

  • Tomasz Cebo + Łukasz Milewski
  • Polska / Poland
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Szkoła Podstawowa nr 1 / Primary school (ul. Wielkie Garbary 9)

Jesteśmy dziećmi gwiazd, jesteśmy częścią kosmosu. Wszystkie rozmiary – wymiary i linie równoległe są umowne. Patrząc, porównuje-my miejsca, w których były czarne dziury. Poszukujemy i nieustannie stawiamy pytania. Wprowadzamy siebie w teorię uzależnienia i chaos deterministyczny. Zainspirowani konstrukcją świata przedstawioną w Animatriksie, przeświadczeni, że gdzieś we wszystkich strukturach wystąpił błąd, boimy się o to, kto przyjdzie go naprawić. Ta o wiele większa, nowa rzeczywistość szuka dla siebie miejsca.

We are the children of stars. We are part of the cosmos. All sizes – dimensions and parallel lines – are contractually relative. We compare and look in places where black holes once were. And we are constantly looking for questions. Introducing ourselves to the theory of dependence and deterministic chaos. Inspired by the design of the world presented in the Animatrix, that somewhere in all the strings there is an error, we are afraid of who comes to fix it. And that much more new reality is trying to find a place for itself.