Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Astrodrama

  • Radek Smużny
  • Polska / Poland
  • 27.08 (21:30), 28.08 (21:30)
  • Teatr uliczny / street theatre: Chełmińska 4 → Krzywa Wieża → Pomnik Kopernika → Zegar przy Empiku

Inspiracją dla powstania Astrodramy było zderzenie dwóch wizji historii Układu Słonecznego: fizycznego zjawiska, jakie towarzyszy drodze człowieka od narodzin gatunku sapiens oraz zbioru wierzeń, legend i rytuałów, jakie wytworzył na drodze ewolucji. Człowiek od zawsze szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania spoglądając w niebo. Wykorzystując rozwój technologii oraz postać Kopernika, Astrodrama prowadzi nas przez mniej znane zakątki Układu Słonecznego, dając możliwość wyboru – która droga dla kogo.

The inspiration for Astrodrama’s origin was the confrontation of two visions of the Solar System’s history: a physical phenomenon which has accompanied man since his birth and the collection of beliefs, legends and rituals, which man created in the way of evolution. Mankind has been always looking in the sky for the answers to its questions. Using technological development and the person of Copernicus Astrodrama steers us through the less known parts of the Solar System, giving us the opportunity to choose – which way is for whom.