Apollo 11 Highlights
Film dokumentalny · Documentary film

fot. Wojciech Kośmider

fot. Łukasz Kołtacki

← Powrót do programu · Back to programme