Trias & SOS Music
Pokaz multimedialny na kurtynie wodnej · Multimedia show on the water screen

fot. Miłosz Nowicki

Dyrektor artystyczny: Wojciech Zaguła (SOS MUSIC)
Współpraca: Pawel Pulikovski (TRIAS)

Creative director: Wojciech Zaguła (SOS MUSIC)
Cooperation: Pawel Pulikovski (TRIAS)

← Powrót do programu · Back to programme