Partyzantka świetlna · Guerrilla Lighting

fot. Stanisław Rokita

fot. Łukasz Kołtacki

Ta niezwykła „partyzantka“ to artystyczna demonstracja, podczas której mieszkańcy miasta za pomocą latarek o dużym zasięgu i kolorowych filtrów, będą brali udział w tworzeniu ulotnych instalacji świetlnych współgrających z architekturą miasta. Podświetlone bramy miasta, odbijające się wyraźnie od murów, symbolizują komunikację, ruch i swobodny przepływ twórczych idei pomiędzy miastem, jego mieszkańcami, i światem zewnętrznym. Jako, że motywem przewodnim festiwalu jest niebo, podczas przygotowywania projektu, grupa Guerrilla Lighting inspirowała się się zdjęciami obiektów kosmicznych, w szczególności fotografiami mgławic z teleskopu Hubble'a.

Brama Klasztorna

Projekt oświetlenia tego budynku, zainspirowany fotografiami Mgławicy Oriona, przywodzić będzie na myśl jezuicki kościół, znajdujący się na końcu ul. Ducha Św. z jego miedzianym dachem, pokrytym patyną i zaprawą w kolorze ochry.

Brama Żeglarska

Kolory tej instalacji zainspirowane są fotografiami pozostałości po wybuchu supernowej w obszarze formowania masywnych gwiazd N63A Wielkiego Obłoku Magellana. Królewski charakter tej baszty podkreślony zostanie za pomocą purpurowego światła, łuki bramy przybiorą zaś kolor morski.

Brama Mostowa

Okrągłe narożniki wieży ozdobione zostaną wzorem z łuków i tajemniczych sylwetek, stopniowiowo znikających w ciemności spowijającej wschodnią stronę murów. Przy opracowywaniu kolorystyki instalacji, twórcy inspirowali się zdjęciami mgławicy Welon (Pętli Łabędzia).

Przedzamcze [łuk w pobliżu Zamku Krzyżackiego]

W tym projekcie oświetlenia, elementy architektoniczne łączą się elementami zieleni – roślin i drzew, otaczających mury. Kolory użyte przez twórców to organiczna zieleń, złociste bursztyny i brązy – barwy mgławicy N63A Wielkiego Obłoku Magellana.

O twórcach

Guerrilla Lighting/Światła Partyzanckie to projekt mający na celu ukazanie potencjału, jaki kryje się w nowoczesnym projektowaniu oświetlenia. Polega on na urządzaniu wyjątkowych demonstracji, podczas których mieszkańcy miasta biorą udział w tworzeniu ulotnych obrazów ze światła, współgrających z miejską architekturą. W projekcie używane są powszechnie dostępne, zwykłe latarki, za pomocą których tworzy się na murach niesamowite wzory. Koncept “partyzantki” narodził się w 2006, w głowie Martina Luptona (obecnie Prezesa Towarzystwa Zawodowych Architektów Oświetlenia – Professional Lighting Design Association). Pierwsze taka akcja odbyła się w listopadzie 2006 w Manchester, następnie “podbite” zostały: Londyn, Glasgow, Birmingham, Dublin, Helsinki, Douglas, Belfast i Cork. Ponad tysiąc partyzantów włączyło się w kampanię, zaś sama inicjatywa została uhonorowana przez środowisko architektów i projektantów nagrodą za Wyjątkowy Projekt (UK Lighting Design 2007) oraz nominacją do nagrody za Wybitne Osiągnięcie (NCE/ACE 2009).

O miejscach instalacji

Guerrilla Lighting includes the citizens in creating transient architectural lighting installations using high-powered torches and coloured filters. In juxtaposition to the city wall, the lighting of the gates underlines their function as nodes of communication, movement and creativity between the city, its people and the outside world. In line with the celestial theme of the event, GL have looked to astronomical images for inspiration and photos of nebulae from the Hubble telescope were particularly useful, as mood images.

Brama Klasztorna / The Monastery Gate

The lighting scheme is inspired by an image of the Orion Nebula and also introduces a visual link between the patinated copper roof and ochre rendering of the church of the Holy Spirit that terminates Ducha Sw. to the North.

Brama Żeglarska / The Sailors Gate

The colour scheme is informed by an image of a remnant of a supernova in the N63A star-forming region of the Large Magallenic Cloud. The gate’s royal associations are reiterated through the purple lighting, with the arches identified in aqua-green.

Brama Mostowa / The Bridge Gate

The fluid corners of the gate tower are complimented by the lighting scheme that identifies the arches and cut-outs and then fades to darkness as Bulwar Filadelfijski proceeds to the East. The colour scheme is inspired by an image of the Veil Nebula.

Przedzamcze [arch near the Teutonic Castle]

The scheme relates the architectural elements to the planting and trees around it. The colour scheme uses the organic green, amber and brown colours in an image of the N63A region of the Large Magellenic Cloud.

About the artists

Guerrilla Lighting raises the awareness of the potential of innovative lighting design by engaging members of the public in the creation of transient urban architectural lighting demonstrations. They use commercially available, handheld rechargeable torches to realise striking designs. The concept was developed in 2006 by Martin Lupton (current President of the Professional Lighting Design Association). The first event took place in Manchester in November 2006, with subsequent ‘strikes’ on London, Glasgow, Birmingham, Dublin, Helsinki, Douglas, Belfast and Cork. Over one-thousand Guerrillas have joined their campaign, and Guerrilla Lighting has been recognised within the architectural design profession with an award for Special Project (UK Lighting Design 2007) and nomination for Outstanding Achievement (NCE/ACE 2009).

About the sites

← Powrót do programu · Back to programme