MOOV: José Niza & Miguel Faro
Wirus świetlny · LED Virus

fot. Piotr Potępa (piotrpotepa.art.pl)

„LED Wrzuty” grupy MOOV to świetlny wirus, rozprzestrzeniający się po mieście. Atakuje szarą codzienność lokalnych społeczności, a także tradycyjne myślenie o przestrzeni miasta i jego turystycznym charakterze. Dzięki swoim nie tylko interdyscyplinarnym, ale wręcz adyscyplinarnym inicjatywom, grupa przekracza granice pomiędzy sztuką, architekturą i działaniem na rzecz społeczności.

„Podczas festiwalu, grupa MOOV wykorzysta znane nam z codziennego życia świecące diody LED do przygotowania świetlistych Wrzut (formy świetlistego graffiti). Ta współczesna forma ekspresji będzie pretekstem do interakcji z przechodniami i zmieniania przestrzeni publicznej miasta, co nada Festiwalowi bardziej wywrotowy charakter. Epicentrum tego otwartego i dynamicznego projektu będzie znajdowało się na ulicy Ciasnej, potem wirus, z pomocą mieszkańców, rozprzestrzeni się po całej starówce. Przyjdź i przyłącz się do nas!”
MOOV + Miguel Faro

Świecące diody LED pod wieloma względami przewyższają tradycyjne źródła oświetlenia. Są bardziej energooszczędne, nie wypalają się tak szybko, są trwalsze, mniejsze, można je bardzo szybko przełączać. W dzisiejszych czasach diody LED wydają się nam przestarzałą technologią, tylko dlatego, że nie są nowym odkryciem – tak naprawdę zostały wynalezione już w Rosji z latach dwudziestych i od tej pory towarzyszą nam na każdym kroku. Ale diody LED to także symbol współczesnego społeczeństwa, jako pionierska technologia, która pozwala na oszczędzanie energii i optymalizację zasobów naszej planety. W pewnym sensie, mogą one być metaforą Torunia, miasta łączącego gotyckie dziedzictwo ze współczesnymi realiami, i dzięki temu gotowego na to, co przyniesie przyszłość.

LED-wrzutki to małe diodki LED, podłączone do płaskich bateryjek i magnesów samarowych albo neodymowych (zazwyczaj za pomocą przewodu epoksydowego albo taśmy izolacyjnej), których używa się do tworzenia nie niszczącego murów graffiti i świetlnych instalacji. Ta wyjątkowo prosta technologia (można sobie skonstruować takie urządzenie nawet w domu) wymyślona została przez eksperymentalną organizację Graffiti Research Lab (Laboratorium Badań nad Graffiti) w 2006. My, grupa MOOV, pokornie przyznajemy, iż jest to pomysł genialny w swej prostocie i w związku z tym promujemy tę, jakże prostą technologię, a także używamy jej w naszych świetlnych demonstracjach i happeningach. Na nasz projekt składają się trzy akcje, które połączy jednak wspólny przekaz. Diody LED, zasilone w pełni naładowanymi bateryjkami, będą świeciły jasno przez 5 dni, a następnie ich światło będzie powoli blaknąć, stanowiąc symbol wspomnień o festiwalu.

Akcja 1: Demokratyczny Festiwalowy Panel Nawigacyjny
Metalowe tablice z mapami centrum miasta

Nasz pomysł polega na umieszczeniu na metalowych tablicach z mapami starówki (tak, tak! Tymi umieszczonymi przez urząd miasta!) małych, tanich światełek, które będą oznaczały miejsca festiwalowych imprez. Dzięki temu, będziecie wiedzieć (przynajmniej na początku dnia), gdzie będzie działo się coś ciekawego. Ironią tego pomysłu jest jednak fakt, że każdy może przesunąć diodkę na mapie, jeśli tak mu się podoba. W gruncie rzeczy, można nawet wziąć ją sobie do domu i przyczepić na lodówce. Dzięki takiej demokratycznej akcji cały festiwal nabiera nieformalnego charakteru. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy miasta przyłączyli się do nas i włączyli w akcję.

Akcja 2: Bombardowanie LEDem
Na terenie festiwalu i jego obrzeżach

LED to technologia, która towarzyszy nam w codziennym życiu, z którą jesteśmy związani. LED wrzutki są wyjątkowo proste w wykonaniu – wystarczy zwykła, płaska bateryjka o mocy 3V i trochę taśmy izolacyjnej. Grupa Moov zamierza wykorzystać tę prostotę, aby nawiązać kontakt z publicznością festiwalu SKYWAY ‘09 i włączyć ją do zabawy. Podczas festiwalu, członkowie grupy będą rozdawać tysiące LED-wrzutek mieszkańcom i dzięki temu zmieniać krajobraz miejski – w zależności od pomysłów ludzi i architektonicznych kontekstów, w których umieszczone zostaną wrzuty.

Akcja 3: Koncentracja sił na Ciasnej
Na Ulicy Ciasnej

Ulica Ciasna – urokliwy przesmyk prowadzący ze Starego Miasta, w kierunku Zamku Krzyżackiego. Wąska ulica, wciśnięta miedzy ceglane mury wysokich kamienic, z dwoma łukami przerzuconymi wysoko nad głowami przechodniów, a odpierającymi mury domów, stojących zaledwie 2 metry od siebie.

Ta mała, lecz dynamiczna instalacja wykorzystuje dziury w fasadach domów, powstałe po wyjęciu cegieł. Umieszczone w tych dziurach małe, tanie i kolorowe diodki LED, ułożą się w świetlisty wzór, który rozjaśni tę ciasną, ciemną uliczkę.

O twórcach

MOOV to studio artystyczno-projektowe, które powstało w 2003 roku. Adyscyplinarne podejście grupy przejawia się ciągłym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Granice te są często przekraczane, kiedy członkowie grupy zgłębiają nowe, nieznane rejony wiedzy, na granicy architektury i innych dziedzin. MOOV to otwarci i nieustannie kwestionujący ustalone sposoby działania ludzie, dlatego też realizowane przez grupę projekty mogą przybrać zarówno formę happeningu, jak też instalacji, filmu albo budynku. Filarami grupy są: António Louro, João Calhau i José Niza. Grupę, uzupełniają dodatkowi współpracownicy, „satelici MOOV”, rekrutowani w razie potrzeby, do realizacji konkretnych projektów.

Spośród niemałej liczy projektów grupy warto wymienić Community Interface, projekt, który dostał się do finału konkursu International ideas’ contest w Siyathemba w Afryce Południowej w 2004 roku, Habitats Abiertos, projekt, który wygrał pierwszą nagrodę w konkursie Galapagos – Latitude 0 15. Biennale architektonicznego w Quito, w Ekwadorze; Seta Amarela, instalację/happening, prezentowany w Lizbonie, São Paulo, Coimbrze i Torres Vedras (2004-2006); wreszcie DEMO_polis na Międzynarodowym Biennale o Tematyce Światła, Luzboa 06.

Miguel Faro urodził się w 1978 roku w Viseu. Studiował fizykę w Instituto Superior Técnico oraz architekturę na Wydziale Architektury (obie uczelnie znajdują się w Lizbonie), obecnie zaś uczęszcza na zajęcia z zakresu sztuki i technik multimedialnych na Wydziale Sztuk Pięknych w Lizbonie. W latach 2005/06 był jednym z członków Zespołu Projektowego festiwalu Luzboa ‘06. W swoich projektach wykorzystuje różnorodne środki przekazu i porusza kwestie związane z zagadnieniami genderowymi, tożsamością i przestrzenią publiczną.

MOOV i Miguel Faro współpracują ze sobą przy rozmaitych projektach od roku 2005.

Dodatkowe informacje o LED-wrzutach

“LED Wrzutki” zostały wynalezione przez Jamesa Powderly oraz Evana Rotha, w Graffiti Research Lab (Laboratorium Badań nad Graffiti) podczas ich pobytu w studiu Eyebeam OpenLab w 2006. Technologia ta, podobnie jak wszystko, co wychodzi ze studia OpenLab, jest dostępna dla wszystkich za darmo. Wzory układane z LED Wrzutek na ferromagnetycznych powierzchniach, takich jak stal (czyli “LED Wrzuty”) mają być nową formą graffiti. Podczas swojej pierwszej akcji, członkowie Graffiti Research Lab rozdawali wrzutki ludziom i zachęcali ich do przyczepiania światełek na metalowej rzeźbie zatytułowanej Alamo, znajdującej się na Astor Place, na Manhattanie, w Nowym Jorku.

MOOV use ‘LED throwies’ as a virus, contaminating different places with their tactical reading of urban space, touristical identity and local communities in their everyday life. Their adisciplinary approach crosses the boundaries between art, architecture and sociability.

“MOOV will use day-to-day LED technology assembled in a Throwie art form. This contemporary urban expression object will be used as catalyser to interact with passers-by, making subversive additions and remarks to public space during the Festival. This open and dynamic piece will have its epicentre in Ciasna (Narrow) Street, and will spread all over the city centre with public collaboration. You are welcome to participate!”
MOOV + Miguel Faro

Action 1: Festival Navigation Democratic Boards
Site: municipality centre city maps metal boards

The idea is to use the municipality centre city maps metal boards to localize the pieces of SKYWAY ’09 with a small, cheap and luminous object. This allows you to see and know, at least in the beginning of the day, where all the action takes place. But this is an irony because everyone can change the location of the LED’s. In fact they can even take them as a souvenir to put in the fridge. The democracy of this action sets an informal atmosphere to the whole festival. Let’s let the public play an active role in it.

Action 2: LED Art Bombing
Site: Festival’s urban territory perimeter

Being so common and present in our lives, LED is a technology we can relate to. A led throwie is very simple to assemble, it takes just one simple coin 3 volts battery and some conductive tape. Moov intend to exploit this simplicity of means to interact with the SKYWAY ‘09 public and to make them part of the game. During the Festival thousands of LED Throwies* wil be produced and distributed live to the inhabitants, thus giving way to complementary additions to urban space, according to specific architectural contexts and people’s ideas.

Action 3: Ciasna Street concentration
Site: Ciasna Street / Narrow street

Narrow Street is a quaint, narrow alley, leading from the Old Town towards the Teutonic Knights castle. The street is squeezed between the brick walls of tall tenement houses. The distance between the buildings is not greater than two metres, and high above the heads of the passers-by, the walls of the houses are connected with two arches. Brick is the architecture element omnipresent in Toruń.

This small and operative piece plays with the absence of the bricks in the façades, using these gaps to design some kind of pattern of a constellation illuminating this very dark and narrow street once again with small, cheap and colourful LED’s.

About the artists

MOOV is an art and project studio active since 2003. Its adisciplinary approach is characterized by transgressions on the disciplinary borders. These transgressions occur while trying to explore and foment new areas generated by the intersection of architecture with other areas of knowledge. Adopting an active posture of questioning the established practises, the projects can either be a performance, an installation, a film or a building. The team has three operative base elements – António Louro, João Calhau e José Niza. The team is complemented by satellite collaborators recruted according to the specifics of the project. From a large number of projects we can mention Community Interface, finalist of the International ideas’ contest of Siyathemba, Sout Africa – 2004; Habitats Abiertos, 1st Prize in the contest Galapagos – Latitude 0 from the XV Architecture Biennale of Quito – Ecuador; Seta Amarela, an installation/performance presented in Lisbon, São Paulo, Coimbra e Torres Vedras (2004-2006); DEMO_polis in Luzboa 06 – International Biennale on the Theme of Light.

Miguel Faro is born in 1978 in Viseu. After studying Physics at the Instituto Superior Técnico and Architecture at the Faculty of Architecture, both in Lisbon, he is now attending the course of Art and Multimedia at the Faculty of Fine Arts in Lisbon. In 2005/06 he was part of the Project Team of Luzboa ‘06. His visual arts projects use different media and are usually related with issues like gender, identity, and public space.

MOOV and Miguel Faro have worked together in different art projects since 2005.

Collateral info about LED Throwies

‘LED Throwies were devised by James Powderly and Evan Roth working together at the Graffiti Research Lab during a fellowship at Eyebeam OpenLab in 2006. The technology, like everything from the OpenLab, is open source and in the public domain. LED Throwies were designed as a new kind of graffiti art to be used on ferromagnetic surfaces like steel. Part of GRL's original campaign involved distributing throwies to a group of people, who were then encouraged to throw them onto a metal sculpture called Alamo, located at Astor Place,Manhattan, New York City.’ in Wikipedia

← Powrót do programu · Back to programme