Bruno Peinado
Księżyc · Untitled, Globule Ubiquity Vibrations

Dzieło udostępnione dzięki uprzejmości Galerie Loevenbruck w Paryżu
Courtesy of Galerie Loevenbruck, Paris, France

fot. Daniel Pach

fot. Piotr Potępa (piotrpotepa.art.pl)

fot. Jacek Chmielewski (ZPAF)

Już od 2004 roku Untitled, Globule Ubiquity Vibrations czyli ‘Księżyc’ był prezentowany w przestrzeni publicznej, w różnych krajach i w różnych kontekstach. Tym razem to w Toruniu, tak jak przedtem w Lizbonie czy Paryżu, ten monumentalny obiekt, pełen rozmachu i zarazem tajemniczy, bez trudu rozpoznawalny, a jednak dziwny i niezwykły, będzie przykuwać uwagę przechodniów, niczym cenny klejnot na środku ulicy.

Ustawienie dzieła sztuki takiego jak „Księżyc” na środku miasta narusza przestrzeń publiczną i zmusza niejako do jakiegoś działania. Koncept to niby dość prosty, lecz dowcipny i prowokujący zaskakujące sytuacje, a także interesujące reakcje ze strony widzów i przechodniów, którzy wykażą się wyobraźnią i zgodzą na interakcję z dziełem. W tym roku cały świat obchodzi rocznicę pierwszego lądowania na powierzchni naszego satelity. Któż oprze się możliwości „dotknięcia księżyca”?

Untitled, Globule Ubiquity Vibrations, 2009 (trzecia edycja)
Nadmuchiwana struktura, oświetlana reflektorem; 460 x 460 cm
Dzieło udostępnione dzięki uprzejmości Galerie Hervé Loevenbruck

O twórcy

Bruno Peinado urodził się w Montpellier (Francja) w 1970 rok. Obecnie mieszka i pracuje w Douarnenez i jego okolicach. Jego dzieła stanowią dialog z najważniejszymi ikonami sztuki i współczesnej kultury. Ogromna liczba dzieł stworzonych przez Bruno Peinado po roku 2000 to wynik zderzenia indywidualistycznej wyobraźni artysty z obiektami i zjawiskami mocno zakorzenionymi w zbiorowej podświadomości społeczeństwa. Rezultat? „Świat chaosu”, jak określiłby to pochodzący z Martyniki poeta Edouard Glissant. Za pomocą techniki samplingu (używanej powszechnie w muzyce) i swoich niezwykłych skojarzeń, Peinado radośnie wysadza świat w powietrze, tylko po to by za chwilę „uczynić go jeszcze bardziej skomplikowanym”. Bawiąc się obrazem i językiem oraz odwracając znaczenia istniejących konceptów, Peinado stawia czoła zalewowi obrazów przenikających naszą codzienność i nasze wspomnienia, budząc w nas jednocześnie wątpliwości, a także powodując naszą konsternację i zdziwienie.

O miejscu instalacji

Łuk Cezara – nazwa odnosi się zasadniczo tylko do środkowej – barokowej kamienicy. Aż do 1911 roku prowadząca z Rynku ul. Różana, przy której znajduje się Łuk, była traktem „ślepym”. Dopiero w początkach XX w. przebito przyziemie jednej z kamienic, usprawniając komunikację między centrum miasta a jego zachodnimi dzielnicami. Przeszło 20 lat później poszerzono przejazd, przebijając przyziemia dwu sąsiednich budynków. Umożliwiło to poprowadzenie tędy linii tramwajowej. Powstanie traktu jest przykładem udanego nadania budowli nowej funkcji, dzięki której udało się uratować przed zagładą znajdujące się tam domy. Należy bowiem pamiętać, że rozważano możliwość rozbiórki wadzących rozwojowi miasta kamienic.

Untitled, Globule Ubiquity Vibrations or ‘The Moon’ has been presented in public space since 2004, in different countries and contexts. In Toruń, as previously in Lisbon or Paris, grandeur and enigma are condensed in an object both recognizable and strange, acquiring the beauty of a jewel.

The juxtaposition of an artwork such as ‘the Moon’ with urban space reinforces the potential availability of public space to be intervened. The process seems plain, but there is a special wit to situations like these, which can only arise when human imagination stresses a will both to communicate and to move, and to create strange new situations. In the year Humanity commemorates the first landing on our satellite, who will resist to ‘touch the moon?’

Untitled, Globule Ubiquity Vibrations, 2009 (edition of three)
Inflatable structure, spotlight; 460 x 460 cm Courtesy of Galerie Hervé Loevenbruck

About the artist

Bruno Peinado is born in Montpellier (France) in 1970. Lives and works in Douarnenez and around. His interventions are a dialogue with key-images of the history of art and contemporary society. The impressive number of works created by Bruno Peinado since 2000 can be interpreted as a sudden eruption bursting forth after thirty years of a collective subconscious encountering a personal imagination (and vice versa). The result: a «chaos-world», to use the words of Martinique’s poet Edouard Glissant. This «archipelago thinking» together with sampling as practised in music gives Peinado the means with which to joyfully blow up the world, whereby his aim is to «make it more complex again». Using mechanisms of inversion and visual and linguistic «approximations», Peinado energetically confronts the flood of images that inundates our present-day existence and our memories, subjecting them to a uniquely relentless process of mental «infusion» that triggers oblivion, bewilderment, and doubt.

About the site

The Caesar's Arch – the name refers actually only to the house in the middle – the one with a baroque façade. Until 1911, Różana Street, which leads from the Market to the houses, was a blind alley. It wasn't until the early XX century that a passage was made in one of the houses to facilitate the communication between the town centre and the western districts.

← Powrót do programu · Back to programme