Ocubo: Nuno Maya & Carole Purnelle
Mechanika kosmosu · Sky Machine

Mechanika Kosmosu to wyjątkowe doświadczenie, oddziałujące na zmysł wzroku i słuchu. To instalacja przygotowana z najwyższą precyzją tak, aby idealnie współdziałała z architekturą fasady kościoła. Poruszające się elementy, wyświetlane na murach budowli, doskonale współgrają z jej fakturą, przywodząc na myśl misternie skonstruowaną maszynę. Poprzez ten niezwykły projekt, artyści przypominają nam o cyklicznych związkach pomiędzy tym, co jest „tam na górze” tym, co jest „tu na dole”.

Projekt portugalskich twórców obrazuje koncept wszechświata jako maszynerii, której działanie wpływa na całą naszą planetę i na nasze codzienne życie. Artyści wskazują na związki pomiędzy tym, co jest “tam, na górze” i tym, co jest „tu, na dole”. W mieście Kopernika, Nuno Maya i Carole Purnelle przypominają nam o prostym fakcie, że cykl pór roku jest odbiciem wędrówki naszej planety wokół słońca. Chodź naukowcy od lat badają skomplikowaną maszynerię naszego Układu Słonecznego, dla artystów doskonałość tego mechanizmu wciąż świadczy o jego boskim charakterze. Stąd też w dziele liczne nawiązania do ezoteryki oraz znaków zodiaku. Wszak „Zodiak” to po grecku nic innego jak „krąg życia”.

Te dwie przestrzenie: “rzeczywista” i “boska” stanowią dwa najniższe poziomy wyświetlanego na fasadzie obrazu. Pierwszy poziom obrazuje cztery pory roku na naszej planecie – rzeczywistość ziemską. Widzimy wiosnę, podczas której rośliny budzą się do życia, jesień z jej spadającymi liśćmi, lato, pokrywające fasadę budynku wesołymi, żywymi kolorami, w końcu zimę, nadającą wszystkiemu chłodne barwy. Drugi poziom, znajdujący się “bliżej nieba”, ukazuje nam znaki zodiaku, które towarzyszą czterem porom roku. Wreszcie, na samej górze wirtualnego obrazu widać maszynerię, kontrolującą oba poziomy: wielki zegar układu słonecznego, którego wskazówki wyznaczają pory roku. W projekcie wykorzystano obrazy pochodzące z oryginalnych rysunków Andreasa Cellarius, szesnastowiecznego kartografa, urodzonego w tym samym roku, co Kopernik. Muzyka skomponowana przez Portugalczyka Luisa Cilla, która towarzyszyć będzie instalacji, podkreśla wyjątkowy charakter każdej z przedstawianych pór roku.

O twórcach

Nuno Maya [n. 1978] i Carole Purnelle [n. 1964] to duet artystów, używających różnorodnych środków wyrazu do przekazania różnych idei. Ich artystyczne wybory podyktowane są zawsze dokładną analizą dostępnych im materiałów i przestrzeni oraz charakteru naszej percepcji. W tworzonych przez siebie “Obrazach Świetlnych” dopasowują swoje multimedialne projekcje do elementów architektonicznych budynków, które stanowią tło dla ich wirtualnych obrazów. Lecz to właśnie twórczość wykorzystująca fasady budynków miejskich pozwala artystom najbardziej rozwinąć swój potencjał i najpełniej przekazać wiadomość, zawartą w ich dziełach. Dzieła te, choć silnie oddziałujące na widzów, zawsze pozostają subtelne i dyskretne. Efemeryczne instalacje artystyczne Mayi i Purnelle zyskały ostatnio uznanie publiczności w takich miastach jak Lizbona (Virtual Human Flags, fasada Ambasady Francji, 2008, kurator: Mário Caeiro), Eindhoven (Human Tiles, Glow Festival, 2008) czy Sydney (Human Tiles, Smart Light Festival, 2009).

O miejscu instalacji

Kościół Świętego Ducha – obecnie jest kojarzony z prężnie działającym duszpasterstwem akademickim, prowadzonym przez jezuitów. Jednakże w 1724 roku miał miejsce tumult toruński, w wyniku którego toruńscy protestanci zostali pozbawieni największej ze swych świątyń – sąsiedniego kościoła Mariackiego. Zmusiło ich to do budowy nowej siedziby i stąd do 1945 roku była to świątynia ewangelicka. Od początku istnienia (lata 50. XVIII w.), aż po schyłek XIX w., kościół był pozbawiony wieży. Wewnątrz uwagę przykuwają wspaniałe organy – instrument odbudowany po pożarze, który strawił wnętrze kościoła w 1989 roku.

Sky Machine is a sound & vision experience adapted with high precision to the architecture lines of the façade of the church. The moving graphic elements interact with the material of the building, unworking the idea of device. We’re reminded of the cyclic link between ‘down here’ and ‘up there’.

In this piece, the artists link the idea of the universe as a machine – take our solar sysyem – to its visible effects in our planet, in our daily life. There is a connection between ‘up there’ and ‘down here’. In the city of Copernicus, one is reminded that the simple fact that we’re travelling around the sun is naturally related to the weather seasons. We may observe such complex mechanism which is the solar system but, for the artists, the origin of such perfection remains divine. Thus the esoteric ressonances, and the play with the Zodiac signs – Zodiac meaning, in Greek, ‘cycle of life’.

About the artists

Nuno Maya [n. 1978] and Carole Purnelle [n. 1964] are a team of artists whose work deploys very diverse languages in different situations, always as a aresult of a subtle unworking of the devices involved in perception. In their ‘Light Paintings’, there is an interaction between the virtual world of multimedia projection and the architectural elements on the projection surfaces. But it is when they expand their interventions to the façades of the city that Maya & Purnelle achieve exceptional communicative potentiality, despite keeping their solutions in a register marked by discretion and subtlety. Recently, some of their ephemeral public art pieces have affirmed their language in countries as diverse as Lisbon (Virtual Human Flags, French Embassy façade, 2008, curated by Mário Caeiro), Eindhoven (Glow Festival, 2008) or Sydney (Smart Light Festival, 2009).

About the site

The Holy Spirit Church is today associated with a very active faith formation group for students, run by the Jesuits. Yet, until 1945, the church belonged to the Protestants. In fact, it is a memorial to the sad events of the Tumult of Toruń (1724), during which the Protestants of Toruń were driven out of their greatest temple, the neighbouring St. Mary's church, and, as a result, were forced to build another place of worship for themselves.

← Powrót do programu · Back to programme