Jana Matejkova
Spadające gwiazdy · Wish Comet

We współpracy z Rorym Middletonem (Wielka Brytania) In cooperation with Rory Middleton (UK)

Kiedy widzisz spadające meteory (błędnie nazywane „spadającymi gwaizdami”), wypowiadasz życzenie… Tuż przy wejściu Planetarium Jana Matejkova nagrywa życzenia odwiedzających je ludzi. Życzenia te, zapisane na kolorowych paskach z pokrytego plastikiem papieru ułożą się w świetlisty ogon spadających Perseid… Proste słowa tych życzeń wypełnią echem przestrzeń instalacji: zdrowie… miłość… samochód… kot… dom…

W tej instalacji słowa to marzenia ludzi. Tak jak w innych swoich projektach, młoda czeska artystka, pokazuje nam proste i poruszające piękno światła, ukazując je w kontekście naszego codziennego życia.

O twórcy

Jana Matejkova urodziła się w 1979 roku w miejscowości Hradec Kralove, w Czechach. Studiowała rzeźbiarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Brnie (1998-2004) oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i München (2003-2007). Od roku 2007 mieszka i pracuje w Edynburgu, w Szkocji. Artystka brała udział w licznych międzynarodowych wystawach grupowych w Europie i Wielkiej Brytanii. Matejkova tworzy rzeźby i przygotowuje happeningi, wykorzystując przestrzeń, światło i dźwięk. W swoich dziełach opowiada o związkach pomiędzy miejscami i wydarzeniami, a naszymi przeczuciami i wspomnieniami tych miejsc i chwil. Artystka eksperymentuje ze światłem i cieniem, kreując sztuczne krajobrazy miejskie, zazwyczaj w formie instalacji powiązanych tematycznie z danym miejscem.

O miejscu instalacji

Planetarium powstało w 1994 roku. Jest doskonałym przykładem udanej adaptacji budowli o charakterze przemysłowym. Dziś, zasiadając na widowni najlepiej wyposażonego planetarium w kraju, uchodzącego zresztą za jedyną w Polsce placówkę tego typu, która w ogóle przynosi zyski, aż trudno uwierzyć, że budowla ta była kiedyś częścią toruńskiej gazowni.

When you see the faling meteors (untruly called “falling stars”), you may make a wish… At the Planetarium entrance, Jana Matejkova records the wishes of the visitors. These wishes shall be written on the colorful paper-plastic stripes, as if light tracks of the falling Perseids… Simple words (wishes) will resonate in the installation space: health… love… car… cat… house…

In this installation, the words will depend on the peoples’ wishes. As with other installations by this young Czech artist, light’s simple and essential beauty is recalled by means of an everyday context.

About the artist

Jana Matejkova was born 1979 in Hradec Kralove, Czech Republic. Studied sculpture at the Faculty of fine Arts in Brno (1998-2004) and at the Academy of Fine arts in Dueseldorf and Munich (2003-2007). Lives and work since 2007 in Edinburgh, Scotland. Has participated in international group exhibitions in Europe and UK. Sculptor and performer, she works with space, light and sound. She unveils the relation to places and plays with their presentiment memory. She experiments with light and shade and creates artificial industrial landscapes, usually site-specific installations.

About the site

Founded in 1994, the Planetarium is a perfect example of how to convert an industrial building into something special. Today, a visitor sitting in the auditorium of the best equipped planetarium in the country (and apparently the only object of this type in Poland to bring any profits at all), would hardly believe that this building used to be a part of Toruń gasworks.

← Powrót do programu · Back to programme